PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

MJESEČNO IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće za razdoblje od Sječnja do Travnja 2022 godine.

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće od Svibnja do Prosinca 2021 godine

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće za razdoblje od Sječnja do Travnja 2021 godine.

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

ISPITNI IZVJEŠTAJ - 12.08.2020

PREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće u 2017. godini - analiza od 28.03.2017.

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće u 2017. godini - analiza od 08.03.2017.

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Mjesečno izvješće o kvaliteti vode za piće u 2017. godini - analiza od 08.02.2017.

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆA

PREUZMI - 29. LIPANJ 2023. GODINE

PREUZMI - 29. LIPANJ 2023. GODINE

GFI za 2022. godinu, financijski izvještaji za 2022. s izvješćem neovisnog revizora, ostale odluke i izvješća za 2022

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu - OVJERENI

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Izvješće o stanju društva za 2021.godinu

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Financijski izvještaj za 2021 godinu, zajedno s izvješćem neovisnog revizora.

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

PREUZMI - 30. LIPNJA 2022. GODINE

Potvrda o primitku dokumentacije za 2021 (račun dobiti i gubitka)

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

FINANCIJSKI PLAN 2021 - 2022 - 2023

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

PLAN GRADNJE 2021 - 2022 -2023

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

PREUZMI - 15. PROSINAC 2021. GODINE

PLAN POSLOVANJA 2021 SA PROJEKCIOJOM

PREUZMI - 31. Prosinac 2020. GODINE

PREUZMI - 31. Prosinac 2020. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu

PREUZMI - 31. Prosinac 2019. GODINE

PREUZMI - 31. Prosinac 2019. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu

PREUZMI - 30. Travnja 2019. GODINE

PREUZMI - 30. Travnja 2019. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

PREUZMI - 30. Travnja 2018. GODINE

PREUZMI - 30. Travnja 2018. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

PREUZMI - 30. Travnja 2017. GODINE

PREUZMI - 30. Travnja 2017. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

PREUZMI - 14. VELJAČA 2017. GODINE

PREUZMI - 14. VELJAČA 2017. GODINE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2015. godinu

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2014. godinu

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

PREUZMI - 28. LIPNJA 2016. GODINE

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2013. godinu

PREUZMI - 17. VELJAČA 2016. GODINE

PREUZMI - 17. VELJAČA 2016. GODINE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Objave

OBJAVE

PREUZMI - 15. 07. 2024. GODINE

PREUZMI - 15. 07. 2024. GODINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IMPLEMENTACIJE SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA

PREUZMI - 16. 04. 2023. GODINE

PREUZMI - 16. 04. 2023. GODINE

PREDMET JAVNOG NADMETANJA IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SMANJENJE GUBITAKA

PREUZMI - 12.04.2023. GODINE

PREUZMI - 12.04.2023. GODINE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

PREUZMI - 04. 04 2023. GODINE

PREUZMI - 04. 04 2023. GODINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - ZBRINJAVANJE DEHIDRIRANOG MULJA

PREUZMI - 31. OŽUJAK 2022. GODINE

PREUZMI - 31. OŽUJAK 2022. GODINE

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PREUZMI - 07. SRPNJA 2021. GODINE

PREUZMI - 07. SRPNJA 2021. GODINE

ISTRAŽNO BUŠENJE NA PODRUČJU OĆESTOVA

PREUZMI - 03. 05 2021. GODINE

PREUZMI - 03. 05 2021. GODINE

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA DALJINSKOG NADZORA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KNIN

PREUZMI - 20. SJEČANJ 2020.

PREUZMI - 20. SJEČANJ 2020.

NABAVA NOVIH VODOMJERA S DALJINSKIM OČITAVANJEMZA PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE

PREUZMI - 22. SVIBANJ 2017. GODINE

PREUZMI - 22. SVIBANJ 2017. GODINE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA STUDIJSKO-PROJEKTNU DOKUMENTACIJU NOVOG UPOV-a GOLUBIĆ

PREUZMI -  18. Svibanj 2017. GODINE

PREUZMI - 18. Svibanj 2017. GODINE

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.

PREUZMI - 25. TRAVNJA 2017. GODINE

PREUZMI - 25. TRAVNJA 2017. GODINE

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PREUZMI - 27. KOLOVOZA 2014. GODINE

PREUZMI - 27. KOLOVOZA 2014. GODINE

ZAPISNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

PREUZMI - DOKUMENTACIJA I

PREUZMI - DOKUMENTACIJA I

POZIV ZA NADMETANJE ZA KOORDINATORA II NA IZGRADNJI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PREUZMI - DOKUMENTACIJA II

PREUZMI - DOKUMENTACIJA II

POZIV ZA NADMETANJE ZA KOORDINATORA II NA IZGRADNJI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PREUZMI - 16. OŽUJKA 2012.

PREUZMI - 16. OŽUJKA 2012.

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - PRVA IZMJENA I DOPUNA

PREUZMI - 14. VELJAČE 2012. GODINE

PREUZMI - 14. VELJAČE 2012. GODINE

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PREUZMI - 21. STUDENOG  2011. GODINE

PREUZMI - 21. STUDENOG 2011. GODINE

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA I SEKUNDARNIH SIROVINA

PREUZMI - 31. SIJEČNJA 2011. GODINE

PREUZMI - 31. SIJEČNJA 2011. GODINE

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PLAN NABAVE

PLAN NABAVE

PREUZMI - 2024

PREUZMI - 2024

III. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

PREUZMI - 2024

PREUZMI - 2024

II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

PREUZMI - 2024

PREUZMI - 2024

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

PREUZMI

PREUZMI

PLAN NABAVE 2023

PREUZMI - 2012. GODINA

PREUZMI - 2012. GODINA

PLAN NABAVE 2022 - DOPUNA I

PREUZMI - 31.12.2022. GODINE

PREUZMI - 31.12.2022. GODINE

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI

PREUZMI - 27. SIJEČANJ 2022. GODINE

PREUZMI - 27. SIJEČANJ 2022. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

PREUZMI - 15. VELJAČE 2021. GODINE

PREUZMI - 15. VELJAČE 2021. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PREUZMI - 11. VELJAČE 2021. GODINE

PREUZMI - 11. VELJAČE 2021. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2020 GODINU

PREUZMI - 20. ožujak 2019. GODINE

PREUZMI - 20. ožujak 2019. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019

PREUZMI - 15. sječanj  2019. GODINE

PREUZMI - 15. sječanj 2019. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2019 GODINU

PREUZMI - 29. LIPNJA 2018. GODINE

PREUZMI - 29. LIPNJA 2018. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

PREUZMI - 18. SIJEČNJA 2018. GODINE

PREUZMI - 18. SIJEČNJA 2018. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU.

PREUZMI - 29. OŽUJAK 2017. GODINE

PREUZMI - 29. OŽUJAK 2017. GODINE

IZMJENE I DOPUNA PLANA 2017

PREUZMI - 28. PROSINAC 2016. GODINE

PREUZMI - 28. PROSINAC 2016. GODINE

DOPUNA PLANA NABAVE 2016.

PREUZMI - 28. studeni 2016. GODINE

PREUZMI - 28. studeni 2016. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016

PREUZMI - 27. LISTOPAD 2016. GODINE

PREUZMI - 27. LISTOPAD 2016. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

PREUZMI - 03. KOLOVOZ 2016. GODINE

PREUZMI - 03. KOLOVOZ 2016. GODINE

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016 GODINU

PREUZMI - 15. VELJAČA 2016. GODINE

PREUZMI - 15. VELJAČA 2016. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PREUZMI - 26. LISTOPADA 2015.

PREUZMI - 26. LISTOPADA 2015.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

PREUZMI - 10. VELJAČE 2015. GODINE

PREUZMI - 10. VELJAČE 2015. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

PREUZMI - 30. LISTOPADA 2014. GODINE

PREUZMI - 30. LISTOPADA 2014. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU - Izmjene i dopune

PREUZMI - 01. SRPNJA 2014. GODINE

PREUZMI - 01. SRPNJA 2014. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

PREUZMI - 12. STUDENOG 2012. GODINE

PREUZMI - 12. STUDENOG 2012. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU - Izmjene (dodane točke 39, 40 i 41)

PREUZMI - 28. prosinca 2016. GODINE

DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016.GODINU

PREUZMI - 20. KOLOVOZA 2012. GODINE

PREUZMI - 20. KOLOVOZA 2012. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU - Izmjene (dodana točka 38)

PREUZMI - 10. SRPNJA 2012. GODINE

PREUZMI - 10. SRPNJA 2012. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU - Izmjene (dodana točka 37)

PREUZMI - 9. SRPNJA 2012. GODINE

PREUZMI - 9. SRPNJA 2012. GODINE

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU - Izmjene (izmjene u točkama 6, 7, 8, 10, 11 i 12)

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline