PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Projekti

Stranica je još u izradi ...

Poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu

 

Projekt „Poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu“ predviđen u Operativnom programu „Zaštite okoliša 2007-2009“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), komponenta III b- Regionalni razvoj, Zaštita okoliša odobren je 06.11.2009.g. kada je Europska komisija donijela Odluku br.C(2009) 8471 kojom se odobrava doprinos Zajednice navedenom projektu. Također Vlada je na svojoj sjednici 04.02.2010.g. donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, vezano za sufinanciranje velikog projekta „Poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu“ CCI br. 2009HR16IPR001.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 15.676.937 Eura, od toga će 8.791.877 Eura biti doprinos Zajednice, dok će se ostatak u iznosu 6.885.060 kn financirati iz državnog proračuna.

Po završetku provedbe projekta, projekt će biti predan krajnjem primatelju pomoći - Komunalnom poduzeću Knin, koje će biti upravitelj projekta.

 

Projekt se sastoji od 6 glavnih komponenti, i to:

  1. Komponenta vodoopskrbe,  koja uključuje:

-          rekonstrukciju vodoopskrbne mreže, uključujući zasunska okna, hidrante i vodomjere u ukupnoj dužini 19.000 m,

-          proširenje mreže u ukupnoj dužini 2.100 m,

-          rekonstrukciju crpne stanice.

 

  1. Komponenta odvodnje, koja uključuje:

-           rekonstrukciju kanalizacijske mreže (glavni kolektori, sekundarna mreža, tlačni cjevovodi) u ukupnoj dužini od oko 11.000 m i tercijarna mreža malog promjera u ukupnoj dužini od 6.000 m,

-          izrada karata, inspekciju i čišćenje postojećih kolektora u ukupnoj dužini od 18.500 m, od čega različitih popravaka na oko 5.500 m,

-          izgradnju četiri precrpne stanice za otpadne vode,

-          proširenje kanalizacijske mreže radi priključenja stambenih zona i bolnica u ukupnoj dužini od 2.700 m,

-          odvajanje kolektora otpadnih voda od postojećih oborinskih kolektora i čišćenje i sanacija postojećih oborinskih kanala i kolektora u ukupnoj dužini od 3.600 m.

 

  1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na trećem stupnju za 20 000 ES

-          Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na trećem stupnju biti će izgrađen projektiran za mehaničko pročišćavanje, biološko pročišćavanje i pročišćavanje radi smanjivanje nitrata i fosfora.

 

  1.  Oprema

-          Tiče se nabave potrebne opreme za čišćenje kanalizacijske mreže.

 

  1.  Usluge

-          Nadzor izvođenja građevinskih radova dodijelit će se Konzultantu kojemu će se povjeriti uloga Inženjera u skladu s FIDIC-ovim Uvjetima ugovora. Konzultant je dužan osigurati nadzor radova i osigurati da se ugovoreni radovi provode sukladno tehničkim specifikacijama i uvjetima ugovora.

 

  1.  Program ljudskih potencijala

                 -          Cilj ove stavke je poboljšanje i učvršćivanja upravljačkih kapaciteta, financijska održivost i organizacijskog ustroja komunalnog poduzeća kako bi ono nakon završetka projekta njime moglo upravljati na čvrst i učinkovit način.

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline