PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Postojeće stanje

PRVE VODOVODNE KAPI

 

Počeci kninskog vodovoda sežu još u 1887. godinu kada je položen prvi gravitacijski cjevovod od lijevano željeznih cijevi sa izvorišta „Crno vrelo“, u dužini 4.150 m, a snabdijevao je željezničku stanicu i nekoliko javnih česmi. Kako je grad rastao, tako se taj vodovod širio, te je uz gradnju crpne stanice i vodospreme Tvrđava 1934. godine, zadovoljavao potrebe gradskog stanovništva, ali je do današnjeg dana najvećim dijelom,ostao kao izdvojeni sustav u vlasništvu Hrvatskih željeznica.

 

1952. god. pristupilo se izgradnji novog vodovoda sa izvora Šimića vrela, te je 1954. god. izgrađeno i pušteno u rad: crpna stanica, tlačni vod dužine 1.400 m, vodosprema Veljun, od 300 m³, gravitacijski vod dužine 5.074 m, te je izvršena rekonstrukcija i proširenje gradske mreže u dužini 4.005 m.

1965. godine počinje izgradnja novog vodovoda sa istog izvora (Šimića vrela), te je do konca 1969-te godine dovršena izgradnja cjevovoda dužine 5.270 m i vodospreme Spas volumena 1000 m³, a grad je podijeljen u dvije zone „viša“ i „niža“.

2003. godine, uz pomoć međunarodnih organizacija, stavljen je u funkciju Sustav Kovačić za koji se voda crpi iz izvora Krke (pored vodopada Krčić), a sastoji se od crpne stanice i vodospreme Kovačić.

Također je, iste godine, uz staru vodospremu Spas, sagrađena nova istog kapaciteta, a stara  je, do sanacije, stavljena van uporabe.

2006. godine dovršena je i stavljena u rad vodosprema Marići, koja se puni sa izvorišta Šimića vrelo putem crpki i služi za potrebe opskrbe vodom naselja Golubić.

 


VODOOPSKRBA DANAS

 

Distribucija vode

Vodoopskrbni sustav se sastoji od dva dijela s obzirom na vodozahvate: Šimića vrelo i Kovačić. Postoji još i Crno vrelo, tzv. željeznički sustav kojim ne upravlja Komunalno poduzeće, ali je na njega spojeno cca. 120 potrošača.

Cjevovodi u gradu Kninu koji se vodom snabdijevaju iz vodozahvata Šimića vrelo podijeljeni su u dvije zone: niska i visoka.

Glavni vodozahvat predstavlja Šimića vrelo kapaciteta od 100 l/s (sušno razdoblje) do 600 l/s. Voda se transportira preko crpne stanice u 3 smjera: u zonu visokog tlaka preko vodospreme Veljun, u zonu niskog tlaka preko vodospreme Spas i u zonu Golubić preko vodospreme Marići.

Vodoopskrbni sustav u naselju Kovačić vodom se snabdijeva preko crpne stanice Krčić i vodospreme Kovačić s izvora rijeke Krke podno slapa Krčić.

 

 Cjevovodi i priključci

Ukupna duljina cjevovoda (transportnih i distributivnih) se procjenjuje na 60km. U sustavu dominiraju AC cjevovodi (prema procjenama 85%), a od drugih materijala imamo čelik i lijevano željezo. U naselju Golubić u skorije vrijeme su izgrađeni novi cjevovodi i oni su od PEHD-a.

Priključci su uglavnom izvođeni individualno za pojedine potrošače (postoji više zgrada na području grada Knina za koje su izvedeni zajednički priključci). Materijal priključaka su pocinčane cijevi. 

                                  

 
TOP
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in C:\HostingSpaces\komunalno\www.komunalno-knin.hr\wwwroot\modules\mod_snowfalling\mod_snowfalling.php on line 16