PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

CJENIK USLUGA

GRAD KNIN
               
Redni broj Struktura cijene vode Korisnici stambenih prostora    (kn) Korisnici poslovnih prostora    (kn) Socijalno ugroženi građani       (kn) Korisnici stambenih prostora      (€) Korisnici poslovnih prostora     (€) Socijalno ugroženi građani        (€)
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 28,67 28,67 17,2 3,81 3,81 2,28
2. PDV (13%) 3,73 3,73 2,24 0,50 0,50 0,30
3. Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) 32,40 32,40 19,44 4,31 4,31 2,58
4. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 8,3 13,17 4,98 1,10160 1,74796 0,66096
5. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 2,8 4,4 1,68 0,37162 0,58398 0,22297
6. PDV (13%) 1,44 2,28 0,87 0,19 0,30 0,11
7. Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) 12,54 19,85 7,53 1,66 2,63 1,00
8. Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 0,37826 0,37826 0,37826
9. Naknada za zaštitu voda 1,35 1,35 1,35 0,17917579 0,17917579 0,17917579
10. Naknada za razvoj 1,5 1,5 0 0,19908 0,19908 0,00000
11. Ukupno naknade (kn/m3) 5,7 5,7 4,2 0,76 0,76 0,56
12. Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) 18,24 25,55 11,73 2,42 3,39 1,56
               
OPĆINA BISKUPIJA
               
Redni broj Struktura cijene vode Korisnici stambenih prostora      (kn) Korisnici poslovnih prostora     (kn) Socijalno ugroženi građani      (kn) Korisnici stambenih prostora      (€) Korisnici poslovnih prostora     (€) Socijalno ugroženi građani        (€)
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 28,67 28,67 17,2 3,81 3,81 2,28
2. PDV (13%) 3,73 3,73 2,24 0,50 0,50 0,30
3. Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj) 32,40 32,40 19,44 4,31 4,31 2,58
4. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 8,30 13,17 4,98 1,10160 1,74796 0,66
5. PDV (13%) 1,08 1,71 0,65 0,14 0,23 0,09
6. Ukupno varijabilni dio cijene (kn/m3) 9,38 14,88 5,63 1,24 1,98 0,75
7. Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 0,37826 0,37826 0,37826
8. Naknada za zaštitu voda 1,35 1,35 1,35 0,17917579 0,17917579 0,17917579
9. Naknada za razvoj 1,5 1,5 0 0,19908 0,19908 0,00000
10. Ukupno naknade (kn/m3) 5,7 5,7 4,2 0,76 0,76 0,56
11. Ukupna cijena (varijabilna +naknade) (kn/m3) 15,08 20,58 9,83 2,00 2,73 1,30
               
*Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije.

 

R. br. Opis robe/usluge JM Cijena € PDV  Cijena  s PDV-om €
CIJENE SATA RADA I USLUGA
1. Rad radnika NKV sat 12,00 0,25 15,00
2. Rad radnika KV/SSS sat 14,00 0,25 17,50
3. Rad radnika VSS/VŠ sat 22,00 0,25 27,50
4. Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama  m3      
a). kućanstvo m3 9,00 0,13 10,17
b). ostale korisnike m3 13,00 0,13 14,69
5. Prijevoz po prijeđenom kilometru
za specijalno vozila septik izvan područja grada Knina
km 1,00 0,25 1,25
6. Probijanje, odštopavanje, te ispiranje odvoda za :        
a) kućanstvo sat 55,00 0,25 68,75
b) ostale korisnike sat 70,00 0,25 87,50
7. Probijanje, odštopavanja,te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za :        
a) kućanstvo m3 17,00 0,25 21,25
b) ostale korisnike m3 28,50 0,25 35,63
8. Čišćenje slivnika specijalnim vozilom kom 12,00 0,25 15,00
9. Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje
specijalnim vozilom
kom 70,00 0,25 87,50
10. Prijevoz za potrebe vodovoda paušal 10,00 0,25 12,50
11. Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda
kaminom IVECO
paušal 15,00 0,25 18,75
12. Rad stroja:        
a) mini bager CAT 226 sat 40,00 0,25 50,00
b) rezač asfalta sat 24,00 0,25 30,00
c) nabijač sat 24,00 0,25 30,00
d) muljna pumpa sat 20,00 0,25 25,00
e) benzinski agregat sat 20,00 0,25 25,00
f) bager JCB sat 55,00 0,25 68,75
13. Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON sat 28,00 0,25 35,00
14. Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/razdvajanje/premještanje priključka kom 36,00 0,25 45,00
15. Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/A4/digitalnom obliku kom 29,00 0,25 36,25
16. Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika:        
a) kućanstvo (promjera  do φ 2") kom 50,00 0,25 62,50
b) ostali korisnici (promjera do φ 2") kom 68,00 0,25 85,00
c) sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) kom 120,00 0,25 150,00
17. Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava        
a) kućanstvo (promjera  do φ 2") kom 88,00 0,25 110,00
b) ostali korisnici (promjera do φ 2") kom 140,00 0,25 175,00
c) sa vodomjerom profila φ 2" i većim od φ 2" (prirubnički) kom 240,00 0,25 300,00
18. Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika kom 20,00 0,25 25,00
19. Hitna intervencija izvršenja vodne usluge paušal 50,00 0,25 62,50
20. Označavanje trase cjevovoda paušal 50,00 0,25 62,50

 

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline