PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

CJENIK USLUGA

STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA   OD 01.11.2016. GODINE

 

 

Redni

broj

STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA

KUĆANSTVO

OSTALI KORISNICI

1.

  Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

19,00 kn

19,00 kn

2.

  PDV na fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%)

2,47 kn

2,47 kn

3.

  UKUPNO FIKSNI dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/mj)

21,47 kn

21,47 kn

4.

  Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)

4,68 kn

7,54 kn

5.

  Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

1,70 kn

2,35 kn

6.

  PDV na varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%)

0,83 kn

1,29 kn

7.

  Ukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/m³) 

7,21 kn

11,18 kn

8.

  Naknada za korištenje voda

2,85 kn

2,85 kn

9.

  Naknada za zaštitu voda

1,35 kn

1,35 kn

10.

   Naknada za razvoj

1,00 kn 1,00 kn
11.

  Ukupno naknade (kn/m³)

5,20 kn

5,20 kn

12.

  UKUPNO VARIJABILNI DIO  (kn/m³)  (varijabilna+naknade)

12,41 kn

16,38 kn

        Napomena : Cijena vodne usluge  javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani

                                određuje se u skladu s čl.206. st. 3 i 4. Zakona o vodama  
 

 

OPIS ROBE/USLUGE

JM

CIJENA BEZ PDV-A

PDV

CIJENA S PDV-OM

1.

Rad radnika NKV

sat 48,00 25%

60,00

2.

Rad radnika KV/SSS

sat 60,00 25%

75,00

3.

Rad radnika VSS/VŠ

sat 95,00 25%

118,75

4.

Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m³ 55,00 13%

62,15

5.

Prijevoz po prijeđenom kilometru za specijalno vozilo septik izvan područja grada Knina

km 7,00 25%

8,75

6.

Probijanje odštopavanje, te ispiranje odvoda za:

     

 

a)

kućanstvo

sat 250,00 25%

312,50

b) ostale korisnike sat 300,00 25%

375,00

6.1 Probijanje, odštopavanja, te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za :        
a) kućanstvo m3 80,00 25% 100,00
b) Ostale korisnike m3 120,00 25% 100,00
7. Čišćenje slivnika specijalnim vozilom kom 45,00 25%

56,25

8. Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje specijalnim vozilom kom 270,00 25%

337,50

9. Prijevoz za potrebe vodovoda paušal 52,00 25%

65,00

10. Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda kamionom IVECO paušal 85,00 25%

106,25

11. Rad stroja:      

 

a) mini bager CAT 226 sat 290,00 25%

362,50

b)

rezač asfalta

sat

87,00

25%

108, 75

c)

nabijač

sat

86,00

25%

107,50

d)

muljna pumpa

sat

80,00

25%

100,00

e)

benzinski agregat

sat

77,00

25%

96,25

f) Bager JCB 4CX SM ECO sat 320,00 25% 400,00

12.

Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON

sat

150,00

25%

187,50

13.

Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/ razdvajanje/ premještanje priključka

kom

180,00

25%

225,00

14.

Izdavanje suglasnosti/ mišljenja/ posebnih uvjeta na projektnu dokumentaciju/ građevinske dozvole/ lokacijske dozvole

kom

220,00

25%

275,00

15.

Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/ A4/ digitalnom obliku

kom

115,00

25%

143,75

16.

Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika za:

 

 

 

 

a)

kućanstvo (promjera do FI 2'')

kom

340,00

25%

425,00

b)

ostale korisnike (promjera do FI 2'')

kom

340,00

25%

425,00

c)

korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički)

kom

800,00

25%

1000,00

17. 

Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava za:

 

 

 

 

a)

kućanstvo (promjera do FI 2'')

kom

520,00

25%

650,00

b)

ostale korisnike (promjera do FI 2'')

kom

708,00

25%

885,00

c)

korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički)

kom

1184,00

25%

1480,00

18.

Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika

kom

86,00

25%

107,50

19.

Hitna intervencija izvršenja vodne usluge

paušal

235,00

25%

293,75

20.

Označavanje trase cjevovoda

paušal

208,00

25%

260,00

                                                

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline