PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

CJENIK USLUGA

 

Redni STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA  KUĆANSTVO CIJENA U kn OSTALI KORISNICI  CIJENA U kn KUĆANSTVO CIJENA U € OSTALI KORISNICI CIJENA U €    
broj              
1.   Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 24,72 kn 24,72 kn 3,28 € 3,28 €    
2.   PDV na fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%) 3,21 kn 3,21 kn 0,43 € 0,43 €    
3.   UKUPNO FIKSNI dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/mj) 27,93 kn 27,93 kn 3,71 € 3,71 €    
4.   Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 6,60 kn 10,92 kn 0,88 € 1,45 €    
5.   Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 2,40 kn 4,00 kn 0,32 € 0,53 €    
6.   PDV na varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%) 1,17 kn 1,94 kn 0,16 € 0,26 €    
7.   Ukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/m³)  10,17 kn 16,86 kn 1,35 € 2,24 €    
8.   Naknada za korištenje voda 2,85 kn 2,85 kn 0,38 € 0,38 €    
9.   Naknada za zaštitu voda 1,35 kn 1,35 kn 0,18 € 0,18 €    
10.   Naknada za razvoj 1,00 kn 1,00 kn 0,13 € 0,13 €    
11.   Ukupno naknade (kn/m³) 5,20 kn 5,20 kn 0,69 € 0,69 €    
12.   UKUPNO VARIJABILNI DIO  (kn/m³)  (varijabilna+naknade) 15,37 kn 22,06 kn 2,04 € 2,93 €    
               
        Napomena :Cijena vodne uslugejavne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani    
                                određuje se u skladu s čl.206. st. 3 i 4. Zakona o vodama           
               
               
               
               
               
   CJENIK NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU KOJE ČINE GRADOVI I OPĆINA BISKUPIJA      
       
       
               
Redni STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA  KUĆANSTVO CIJENA U kn OSTALI KORISNICI  CIJENA U kn KUĆANSTVO CIJENA U € OSTALI KORISNICI CIJENA U €    
broj              
1.   Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 10,00 kn 10,00 kn 1,33 € 1,33 €    
2.   PDV na fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%) 1,30 kn 1,30 kn 0,17 € 0,17 €    
3.   UKUPNO FIKSNI dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/mj) 11,30 kn 11,30 kn 1,50 € 1,50 €    
4.   Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 4,80 kn 6,80 kn 0,64 € 0,90 €    
5.   Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 0,00 kn 0,00 kn 0,00 € 0,00 €    
6.   PDV na varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (13%) 0,62 kn 0,88 kn 0,08 € 0,12 €    
7.   Ukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga (kn/m³)  5,42 kn 7,68 kn 0,72 € 1,02 €    
8.   Naknada za korištenje voda 2,85 kn 2,85 kn 0,38 € 0,38 €    
9.   Naknada za zaštitu voda 1,35 kn 1,35 kn 0,18 € 0,18 €    
10.   Naknada za razvoj 0,00 kn 0,00 kn 0,00 € 0,00 €    
11.   Ukupno naknade (kn/m³) 4,20 kn 4,20 kn 0,56 € 0,56 €    
12.   UKUPNO VARIJABILNI DIO  (kn/m³)  (varijabilna+naknade) 9,62 kn 11,88 kn 1,28 € 1,58 €    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  CJENIK OSTALIH USLUGA            
               
  OPIS ROBE/USLUGE JM CIJENA BEZ PDV-a u kn CIJENA BEZ PDV-a u € PDV- 25% CIJENA S     PDV-om u kn CIJENA S          PDV-om u €
1. Rad radnika NKV sat 48,00 kn 6,37 € 25% 60,00 kn 7,96 €
2. Rad radnika KV/SSS sat 60,00 kn 7,96 € 25% 75,00 kn 9,95 €
3. Rad radnika VSS/VŠ sat 95,00 kn 12,61 € 25% 118,75 kn 15,76 €
4. Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 55,00 kn 7,30 € 13% 62,15 kn 8,25 €
5. Prijevoz po prijeđenom kilometru za specijalno vozilo septik izvan područja grada Knina km 7,00 kn 0,93 € 25% 8,75 kn 1,16 €
6. Probijanje odštopavanje, te ispiranje odvoda za:     0,00 €   0,00 kn 0,00 €
a) kućanstvo sat 250,00 kn 33,18 € 25% 312,50 kn 41,48 €
b) ostale korisnike sat 300,00 kn 39,82 € 25% 375,00 kn 49,77 €
c) Probijanje, odštopavanja, te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za :     0,00 €   0,00 kn 0,00 €
d) kućanstvo m3 80,00 kn 10,62 € 25% 100,00 kn 13,27 €
f) Ostale korisnike m3 120,00 kn 15,93 € 25% 150,00 kn 19,91 €
7. Čišćenje slivnika specijalnim vozilom kom 45,00 kn 5,97 € 25% 56,25 kn 7,47 €
8. Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje specijalnim vozilom kom 270,00 kn 35,84 € 25% 337,50 kn 44,79 €
9. Prijevoz za potrebe vodovoda paušal 52,00 kn 6,90 € 25% 65,00 kn 8,63 €
10. Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda kamionom IVECO paušal 85,00 kn 11,28 € 25% 106,25 kn 14,10 €
11. Rad stroja:     0,00 €   0,00 kn 0,00 €
a) mini bager CAT 226 sat 290,00 kn 38,49 € 25% 362,50 kn 48,11 €
b) rezač asfalta sat 87,00 kn 11,55 € 25% 108,75 kn 14,43 €
c) nabijač sat 86,00 kn 11,41 € 25% 107,50 kn 14,27 €
d) muljna pumpa sat 80,00 kn 10,62 € 25% 100,00 kn 13,27 €
e) benzinski agregat sat 77,00 kn 10,22 € 25% 96,25 kn 12,77 €
f) Bager JCB 4CX SM ECO sat 320,00 kn 42,47 € 25% 400,00 kn 53,09 €
12. Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON sat 150,00 kn 19,91 € 25% 187,50 kn 24,89 €
13. Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/ razdvajanje/ premještanje priključka kom 180,00 kn 23,89 € 25% 225,00 kn 29,86 €
14. Izdavanje suglasnosti/ mišljenja/ posebnih uvjeta na projektnu dokumentaciju/ građevinske dozvole/ lokacijske dozvole kom 220,00 kn 29,20 € 25% 275,00 kn 36,50 €
15. Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/ A4/ digitalnom obliku kom 115,00 kn 15,26 € 25% 143,75 kn 19,08 €
16. Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika za:     0,00 €   0,00 kn 0,00 €
a) kućanstvo (promjera do FI 2'') kom 340,00 kn 45,13 € 25% 425,00 kn 56,41 €
b) ostale korisnike (promjera do FI 2'') kom 340,00 kn 45,13 € 25% 425,00 kn 56,41 €
c) korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički) kom 800,00 kn 106,18 € 25% 1.000,00 kn 132,72 €
17.  Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava za:     0,00 €   0,00 kn 0,00 €
a) kućanstvo (promjera do FI 2'') kom 520,00 kn 69,02 € 25% 650,00 kn 86,27 €
b) ostale korisnike (promjera do FI 2'') kom 708,00 kn 93,97 € 25% 885,00 kn 117,46 €
c) korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički) kom 1.184,00 kn 157,14 € 25% 1.480,00 kn 196,43 €
18. Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika kom 86,00 kn 11,41 € 25% 107,50 kn 14,27 €
19. Hitna intervencija izvršenja vodne usluge paušal 235,00 kn 31,19 € 25% 293,75 kn 38,99 €
20. Označavanje trase cjevovoda paušal 208,00 kn 27,61 € 25% 260,00 kn 34,51 €

 

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline