PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

CJENIK USLUGA

STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA   OD 01.11.2021. GODINE

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorimaodređuje se kako slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

24,72

kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

6,60

kn/m3

3.

osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

2,40

kn/m3

4.

cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva

3,96

kn/m3

5.

cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani za osnovne potrebe kućanstva

1,44

kn/m3

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima  određuje se kako slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

24,72

kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

10,92

kn/m3

3.

osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

4,00

kn/m3

 

Na vodoopskrbnom području koje čine gradovi i općine: Općina Biskupija i aglomeraciji koju čine gradovi i općine: Općina Biskupija, utvrđuje se cijena vodnih usluga kako slijedi:

Tarifa vodnih usluga za kategoriju kućanstva i gospodarstva određuje se kako slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

10,00

kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

4,80

kn/m3

Tarifa vodnih usluga za kategoriju socijalno ugroženi građani određuje se kako slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

10,00

kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

2,30

kn/m3

Tarifa vodnih usluga za kategoriju posebni korisnici određuje se kako slijedi:

1.

fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

10,00

kn/mj

2.

osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)

6,80

kn/m3

 

 

        Napomena : Cijena vodne usluge  javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani

                                određuje se u skladu s čl.206. st. 3 i 4. Zakona o vodama  
 

 

OPIS ROBE/USLUGE

JM

CIJENA BEZ PDV-A

PDV

CIJENA S PDV-OM

1.

Rad radnika NKV

sat 48,00 25%

60,00

2.

Rad radnika KV/SSS

sat 60,00 25%

75,00

3.

Rad radnika VSS/VŠ

sat 95,00 25%

118,75

4.

Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m³ 55,00 13%

62,15

5.

Prijevoz po prijeđenom kilometru za specijalno vozilo septik izvan područja grada Knina

km 7,00 25%

8,75

6.

Probijanje odštopavanje, te ispiranje odvoda za:

     

 

a)

kućanstvo

sat 250,00 25%

312,50

b) ostale korisnike sat 300,00 25%

375,00

6.1 Probijanje, odštopavanja, te ispiranja odvoda sa usisom i zbrinjavanjem materijala za :        
a) kućanstvo m3 80,00 25% 100,00
b) Ostale korisnike m3 120,00 25% 100,00
7. Čišćenje slivnika specijalnim vozilom kom 45,00 25%

56,25

8. Čišćenje pjeskolova oborinske odvodnje specijalnim vozilom kom 270,00 25%

337,50

9. Prijevoz za potrebe vodovoda paušal 52,00 25%

65,00

10. Prijevoz za potrebe izvršenja vodovoda kamionom IVECO paušal 85,00 25%

106,25

11. Rad stroja:      

 

a) mini bager CAT 226 sat 290,00 25%

362,50

b)

rezač asfalta

sat

87,00

25%

108, 75

c)

nabijač

sat

86,00

25%

107,50

d)

muljna pumpa

sat

80,00

25%

100,00

e)

benzinski agregat

sat

77,00

25%

96,25

f) Bager JCB 4CX SM ECO sat 320,00 25% 400,00

12.

Istraživanje puknuća cijevi uređajem GEOFON

sat

150,00

25%

187,50

13.

Izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje/ razdvajanje/ premještanje priključka

kom

180,00

25%

225,00

14.

Izdavanje suglasnosti/ mišljenja/ posebnih uvjeta na projektnu dokumentaciju/ građevinske dozvole/ lokacijske dozvole

kom

220,00

25%

275,00

15.

Izdavanje položaja i podataka vodovoda i kanalizacije na papiru A3/ A4/ digitalnom obliku

kom

115,00

25%

143,75

16.

Demontaža vodomjera na zahtjev korisnika za:

 

 

 

 

a)

kućanstvo (promjera do FI 2'')

kom

340,00

25%

425,00

b)

ostale korisnike (promjera do FI 2'')

kom

340,00

25%

425,00

c)

korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički)

kom

800,00

25%

1000,00

17. 

Ponovno priključenje nakon isključenja sa vodoopskrbnog sustava za:

 

 

 

 

a)

kućanstvo (promjera do FI 2'')

kom

520,00

25%

650,00

b)

ostale korisnike (promjera do FI 2'')

kom

708,00

25%

885,00

c)

korisnike s vodomjerom profila FI 2'' i većim od FI 2'' (prirubnički)

kom

1184,00

25%

1480,00

18.

Kontrola vodomjera na zahtjev korisnika

kom

86,00

25%

107,50

19.

Hitna intervencija izvršenja vodne usluge

paušal

235,00

25%

293,75

20.

Označavanje trase cjevovoda

paušal

208,00

25%

260,00

                                                

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline