PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

SPONZORSTVA I DONACIJE

PREUZMI - 31.PROSINAC 2016. GODINE

PREUZMI - 31.PROSINAC 2016. GODINE

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o u 2016. GODINI

PREUZMI - 31. PROSINCA 2015. GODINE

PREUZMI - 31. PROSINCA 2015. GODINE

OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2015. GODINI

PREUZMI - 31. PROSINCA 2014. GODINE

PREUZMI - 31. PROSINCA 2014. GODINE

OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2014. GODINI

PREUZMI - 31. PROSINCA 2013. GODINE

PREUZMI - 31. PROSINCA 2013. GODINE

OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2013. GODINI - DOPUNJENO

PREUZMI - 11. STUDENOG 2013. GODINE

PREUZMI - 11. STUDENOG 2013. GODINE

OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. U 2013. GODINI

TOP