PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Prodaja motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda za javno nadmetanje

Red.

br.

Tip vozila

Kom.

Registracija/

Ispravnost

Oblik

karoserije

Godina

proizvodnje

Početna

cijena /kn

 

1.

Teretni automobil FIAT DOBLO CARGO 1.9 D BASE

1

registriran

ispravan

furgon

 

2002.

 

5.000,00

 

 

 

 

- U javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe.

- Pismena ponuda mora sadržavati:

    1. naziv, adresa i MBS/OIB za pravnu osobu;

    2. ime i prezime, adresa i OIB za fizičku osobu;

    3. ponuđena cijena mora biti viša od početne cijene objavljene u ovom oglasu.

- Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave oglasa.

- Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno dostavom u Komunalno

   poduzeće d.o.o., Knin, Trg Oluje 9.,  sa naznakom „ne otvaraj, ponuda za javno nadmetanje“.

- Javno nadmetanje otvaranjem pismenih ponuda održat će se dana 31.10.2018.g. u 10.00 sati, u upravi

  Komunalnog poduzeća d.o.o., Knin, Trg Oluje 9.

- Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji. Ova obavijest vrijedi i kao poziv za sudionike javnog

   nadmetanja, te se isti neće posebno pozivati.

- Prodaja se odvija po načelu „viđeno - kupljeno“, pa su isključeni svi kasniji prigovori.

- Sve troškove prodaje: porez, sklapanje ugovora, ovjera potpisa na ugovoru, snosi kupac.

- Ponude s nepotpunom dokumentacijom i ponude podnesene  nakon protoka roka za podnošenje ponuda neće

   biti razmatrane.

-Postignuta cijena mora se uplatiti zaključno sa 05.studnog 2018.godine i preuzeti kupljeno vozilo.
- U slučaju da nakon protoka roka za dostavu pisanih ponuda ne bude pisanih ponuda koja udovoljava uvjetima

   iz ovog oglasa, ovaj oglas važi sve dok se predmetno motorno vozilo ne proda.

- Sve informacvije mogu se dobiti na telefon  broj: 091 407 05 00, u vremenu od 07.30 - 13.00 sati.

 

 

Knin, 23.listopada 2018.godine     

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline