PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Obavijest potrošačima, o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Knina

Sukladno članku 52. st. 1 i članku 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine „ br : 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 ; 119/15) te članka 33. stavka 1. točke 31.  Statuta Grada Knina,Gradsko vijeće Grada Knina na 31. sjednici koja je održana 22.rujna 2016.godine ,donosi odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj.

 

 

Odlukom se uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Knina i utvrđuje se obveznik plaćanja ,visina naknade,namjena prikupljenih sredstava od naknade,način i rok uplate naknade,prava i obveze isporučitelja vodne usluge-Komunalno poduzeće Knin d.o.o.

Obveznik za plaćanje naknade za razvoj  je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Knina. Od plaćanja spomenute naknade, oslobođeni su oni potrošači/obveznici koji su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Kao osnovica za obračun naknade za razvoj je utvrđena jedinica mjere isporučene vodne usluge-jedan metar kubni isporučene vode ( 1m 3),a visina naknade za razvoj na jedinicu mjere isporučene količine vode iznosi 1,00 kn / 1 m 3,za sve kategorije potrošača.

Ova odluka se primjenjuje od dana 1.studenog 2016.godine. Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodne usluge Komunalnog poduzeća d.o.o.  Biti će iskazana kao posebna stavka na već spomenutom računu ,koji se šalje na adresu korisnika u 12.mjesecu 2016. ,a obračun je za 11.mjesec 2016.godine.

 Ukupan iznos naknade za koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene i iznosa naknade ( 1,00 kn / 1 m 3 ). Prihod od naknade za razvoj koristi se za :

komunalnih  vodnih građevina koje donosi Skupština Isporučitelja

-otplatu financijskih obveza iz ugovor o zajmu/kredita  iz kojih je (su)financirana gradnja komunalnih - ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na području grada Knina,prema planu gradnje vodnih građevina

-učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih,kohezijskih i strukturnih fondova,sredstava Hrvatskih voda i proračuna Grada Knina .

Za sve detaljnije informacije o općim odredbama odluke za naknadu za razvoj ,možete pogledati na našoj stranici pod Zakoni-pravilnici-odluke ili Službeno glasilo-Grad Knin (odluka br. 12).

 
 
TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline